Manapság a futballszakma világában sokszor hangoztatják, hogy nincs itthon megfelelő vitakultúra, és ez akadályozza a tudás áramlását. Véleményem szerint nem ez akadályozza a tudás terjedését.

A magyar nyelv mindig önmagában rejti a megoldást is, csak egy kicsit jobban bele kell mélyednünk. A magyar szavak általában pontosan leírják magát a folyamatot is, így nem mindegy, hogy mit mondunk.

Például: valaki lehet áldott állapotban, lehet állapotos, lehet várandós és terhes is. Teljesen más, ha valaki úgy várja a babáját, hogy áldott állapotban érzi magát és az, ha valakinek ez teher…

Nézzük mit ír a vita szóról a Czuczor-Fogarasi szótár.

Vita: Széles értelemben a meghasonlott s egymás ellen törekvő, egymást rontó, legyőzni akaró felek küzdelme, harcza, csatája, viaskodása, viadala. Szűkebb ért. nem annyira testi erővel, s anyagi eszközökkel, mint erkölcsi ellenhatással űzött viszonos küzdelem, pl. perlekedés, feleselés, szóbeli harcz v. versengés, szóváltás, ellenvéleményezés, eszmesurlódás stb. (Valamint viadal, úgy vita is a ví gyökből származott akár egyszerüen s közvetlenül ta képzővel, akár közvetve vit törzsből, mely vitat, vitatkozik szók törzsének is tekinthető.)

Úgy is fogalmazhatnék, hogy ha vitázni kezdek valakivel, akkor a véleményeinket ütköztetjük, az ellentéteket, a rosszat, a gátakat keressük egymásban.

Egyeztet: 1) Másokat valamely kétes, vagy peres ügyben alkura, szerződésre, békességre léptet. Megegyeztet, öszveegyeztet. Egyeztetni az osztozó testvéreket. 2) Öszveilleszt, öszhangoztat. Egyeztetni a hangszereket. Egyeztetni az igét a tárgyeseti névvel.

Vagyis ha egyeztetek valakivel, akkor a véleményeinket eggyé alakítjuk, a hasonlóságokat, a jókat, a lehetőségeket keressük egymásban.

Ki az az ember, aki szívesen osztja meg másokkal a gondolatait, ha tudja, hogy a többiek a rosszat fogják a mondandójában keresni, és nem a jót?

Véleményem szerint nem vitakultúrára lenne szükségünk, hanem arra, hogy az egységet keressük egymásban. Ennek érdekében kellene szakmai egyeztetéseket hirdetni, ahol a futballszakembereink egymásban a jót látják meg, és egységesen indulhatnánk egy irányba.

Szeretettel várok minden olyan gondolatot, amik előrevisznek ebben minket.

Hol, hogyan és kikkel kezdjük el mindezt?

Kérlek, írj, ha van a témához ötleted, vagy szeretnél hozzánk kapcsolódni!